Rada Miejska podjęła uchwałę o zmianie stawek za odbiór odpadów komunalnych podczas sesji 9 stycznia 2019 roku.

Od 1 marca 2019 roku cena za odbiór odpadów segregowanych wynosi w Mieście i Gminie Niepołomice 15 złotych od osoby25 złotych zapłacą ci, którzy nie segregują śmieci. To stawka porównywalna z podobnymi miejscowościami, zwłaszcza w Małopolsce.

Każdy właściciel otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

Nowe deklaracje należy złożyć do urzędu gminy tylko  w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane) lub zmiany innych danych mających wpływ prawidłowość deklaracji w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy prowadzi konsorcjum firm: Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i SUEZ Małopolska.

Za wywóz śmieci płacimy do 15. każdego miesiąca.

Uwaga! Jedno gospodarstwo deklaruje jeden sposób zbiórki odpadów.

W przypadku zadeklarowania zbiórki odpadów w sposób nieselektywny, otrzymamy jeden kubeł na wszystkie odpady. Jeśli zaś zadeklarujemy segregację, otrzymamy worki na śmieci zmieszane oraz worki na odpady posegregowane.

Częstotliwość odbioru
Wysokość opłaty nie jest zależna od częstotliwości odbioru śmieci. Kubły z odpadami zmieszanymi będą odbierane co dwa tygodnie, a worki z odpadami segregowanymi – również co dwa tygodnie (w tym samym dniu).

Lokale w budynkach wielorodzinnych (wspólnoty mieszkaniowe)
Opłata za wywóz odpadów z budynków wielorodzinnych będzie obliczana na podstawie sumy należności od poszczególnych mieszkań, z których każde będzie traktowane jako osobne gospodarstwo domowe. Przykładowo trzyosobowa rodzina żyjąca w mieszkaniu, zapłaci tyle samo, co trzyosobowa rodzina mieszkająca w domu. Różnica będzie polegać na częstotliwości odbioru śmieci. Z uwagi na gęstość zamieszkania w budynkach wielorodzinnych odpady będą wywożone raz na tydzień.

Częstotliwość opłat
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się bez wezwania, z góry, do 15 dnia miesiąca, za który należy się opłata, przelewem na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, gotówką w kasie tego Urzędu lub u inkasenta. Można dla wygody dokonać wpłaty za kilka miesięcy z góry.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
1 sierpnia 2019 roku otwarto w Podłężu nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Teraz szybko i w komfortowych warunkach będziemy mogli zostawić dodatkowe odpady. Wszystkie informacje dotyczące regulaminu obiektu można znaleźć tutaj.

Godziny otwarcia:
– od 1 kwietnia do 31 października
od wtorku do piątku 10.00-18.00
w soboty 7.00 – 15.00

– od 2 listopada do 31 marca
od wtorku do piątku 10.00-16.00
w soboty 9.00 – 15.00


Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły