Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
ul. 3 Maja 2, 32-005 Niepołomice
tel. 12 281 00 21
www.odidz-niepolomice.pl
odidz.niepolomice@onet.pl
kierownik: Anna Glińska-Grochal

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych:
  - sporządzanie potraw i napojów,
  - organizacja żywienia i usług gastronomicznych;
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:
  - montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  - eksploatacja urządzeń i systemów energii odnawialnej;
 • technik pojazdów samochodowych:
  - diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
  - diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
  -organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych;
 • kucharz:
  - sporządzanie potraw i napojów.

Oferta ODiDZ
– przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach branży gastronomicznej;
– nauka zawodu w nowoczesnych pracowniach wyposażonych w profesjonalny sprzęt gastronomiczny;
– organizacja cateringu;
– organizacja szkoleń, kursów, warsztatów;
– wynajem sal dydaktycznych;
– dokształcanie młodocianych pracowników w celu nauki zawodu.

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły