Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice, dla obszaru ścisłego centrum miasta Niepołomice

Numer uchwały i data jej podjęcia:
Uchwała nr VII/88/11 z dnia 04.05.2011r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia:
26.05.2011r. Nr 275 Poz.2247

Informacja dotycząca obowiązywania planu:
Obowiązujący od 26.06.2011r.

Obszar objęty planem:
Ścisłe centrum Miasta Niepołomice

Powierzchnia obszaru objętego planem:
10,17 ha

Uwagi:

Dokumenty do pobrania:
uchwala_nr_VII.88.11_Niepolomice_centrum_Zalacznik1.jpg
uchwala_nr_VII.88.11__Niepolomice_scisle_centrum.pdf

Zmiany planu:
Uchwała nr XXXIII/478/17 z dnia 19.07.2017 r. (Niepołomice Rynek zachód)


Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły