Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Jazy w Niepołomicach

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr XLII/599/14 z dnia 27.06.2014r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
08.08.2014r., poz. 4377

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązujący od 23.08.2014r.

Obszar objęty planem :
Dotyczy części dzielnicy Jazy w Niepołomicach

Powierzchnia obszaru objętego planem :
446 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
xlii.599.14.pdf

Zmiany planu:

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły