Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice – obszar „A” miasto Niepołomice – dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kościuszki, ul. Płaszowską i ul. Grunwaldzką w Niepołomicach

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr LXV/661/10 z dnia 25.05.2010r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
10.06.2010r., Nr 298 poz. 2046

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązujący od 10.07.2010r.

Obszar objęty planem :
obszar położony pomiędzy ul. Kościuszki, ul. Płaszowską i ul. Grunwaldzką w Niepołomicach

Powierzchnia obszaru objętego planem :
0,74 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
uchwala_LXV_661_10.pdf
obrazek_LXV_661_10.jpg

Zmiany planu:


Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły