Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej dla obszaru przy ul. Grabskiej w Niepołomicach

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr XIX/261/16 z dnia 05.05.2016r

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
Poz. 3162, 23.05.2016

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązujący od 08.06.2016r.

Obszar objęty planem :
Teren w Niepołomicach przy ul. Grabskiej

Powierzchnia obszaru objętego planem :
2,9 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
xix.261.16.pdf

Zmiany planu:


Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły