Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północnej części wsi Ochmanów

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr XXIX/397/13 z dnia 17.04.2013r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
Poz. 3292, 06.05.2013r.

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązujący od 21.05.2013r.

Obszar objęty planem :
Dotyczy północnej części wsi Ochmanów

Powierzchnia obszaru objętego planem :
11,1 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
rysunek_zmiana_planu_ochmanow_polnoc.JPG
uchwala_xxix_397_13.pdf

Zmiany planu:


Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły