Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice dla części obszaru Cmentarza w Staniątkach

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr XXXII/442/13 z dnia 03.09.2013r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
Poz.5523, 16.09.2013r.

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązuje od 17.10.2013r.

Obszar objęty planem :
Dotyczy terenu przylegającego bezpośrednio do istniejącego cmentarza w Staniątkach

Powierzchnia obszaru objętego planem :
0,8 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
uchwala_xxxii_442_13.pdf

Zmiany planu:


Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły