Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części dzielnicy Zagrody w Niepołomicach

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr XLII/600/14 z dnia 27.06.2014r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
07.08.2014r., poz. 4337

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązujący od 22.08.2014r.

Obszar objęty planem :
Dotyczy wschodniej części dzielnicy Zagrody w Niepołomicach

Powierzchnia obszaru objętego planem :
116 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
uchwala_nr_xlii.600.14-tekst.pdf

Zmiany planu:


Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły