Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie niepołomickiej Strefy Przemysłowej – w zakresie obszaru „Nakielec” w Podłężu

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr IX/80/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28.05.2015

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
Poz. 3665 16.06.2015

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązuje od 01.07.2015 r.

Obszar objęty planem :
Dotyczy obszaru „Nakielec” w Podłężu

Powierzchnia obszaru objętego planem :
1,47 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
IX.80.15.pdf

Zmiany planu:

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły