Klub Abstynenta Niepołomni
ul. Grunwaldzka 11, 32-005 Niepołomice (budynek GS, pok. 106)
tel. 12 281 24 26
www.klub.niepolomice.eu
klub@niepolomice.eu
otwarty: pn-pt 16.00-20.00
dyżur terapeuty: wt, cz 16.00-20.00
Klub organizuje turnieje brydża i szachów, wycieczki, spotkania integracyjne, imprezy sportowe.

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Dziecięce Marzenia
ul. Targowa 5, 32-005 Niepołomice
tel. 12 281 36 90, 609 564 878, 601 822 911
dzieciece.marzenia@interia.pl
Organizacja pożytku publicznego. Prowadzi specjalistyczne zajęcia rehabilitacyjne i usprawniające (hipoterapia, rehabilitacja i masaże)
w hali do hipoterapii. Organizuje spotkania, wycieczki, turnusy terapeutyczne i rehabilitacyjne, zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych – pływackie i hippiczne. Podejmuje inicjatywy mające na celu integrację osób niepełnosprawnych ze zdrowymi. Korzysta z pomocy wolontariuszy.

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Rozszczepem Kręgosłupa i Głęboką lub Sprzężoną Niepełnosprawnością Bądźmy Razem
ul. Kościuszki 16, 32-005 Niepołomice
prezes: Małgorzata Maciejek, tel. 501 394 679

www.badzmyrazem.org.pl

badzmyrazem.niepolomice@gmail.com

Zarejestrowane w 2012 r. Organizacja pożytku publicznego. Pomaga osobom z rozszczepem kręgosłupa, głęboką lub sprzężoną niepełnosprawnością. Udziela wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego. Organizuje turnusy rehabilitacyjne, spotkania integracyjne, pomaga w zakupie sprzętu ortopedycznego i likwidowaniu barier architektonicznych.

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Niepołomicach
ul. Piękna 2, 32-005 Niepołomice
przewodnicząca: Alicja Grandys, tel. 606 194 468
Elżbieta Górka, tel. 604 087 846
grandys@wp.pl
Powstało w 1994 r. Organizacja pożytku publicznego. Główny cel działalności to przygotowywanie żywienia w stołówkach w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niepołomicach. W określonych godzinach można zamówić i odebrać obiad; dowozi także posiłki własnym transportem do miejsca zamieszkania. Najbardziej potrzebującym uczniom posiłki wydawane są bezpłatnie. Szkoli pracowników młodocianych w zawodzie kucharz. Pomaga osobom bezrobotnym w przekwalifikowaniu, organizując staże pracownicze.

Centrum Rozwoju Seniorów
W jego ramach działają: Dom Pomocy Społecznej oraz Dom Dziennego Pobytu
- Dom Pomocy Społecznej
Staniątki 287, 32-005 Niepołomice
Działa od stycznia 2016. Placówka całodobowa dla osób starszych oraz przewlekle somatycznie chorych. Mieszkańcy mają zapewnioną całodobową opiekę, rehabilitację i fizjoterapię, terapię zajęciową oraz różne atrakcje. Miłą atmosferę domu uzupełniają nowocześnie i przytulnie urządzone wnętrza. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych, przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Pokoje 1-, 2- i 3-osobowe, każdy z łazienką.
- Dom Dziennego Pobytu
Staniątki 287, 32-005 Niepołomice
Działa od stycznia 2016 r. Prowadzi zajęcia dla 40 seniorów chcących aktywnie spędzić wolny czas podczas pobytu dziennego – od poniedziałku do piątku. Pracownie: ceramiczna z piecem do wypalania gliny, komputerowa z dostępem do Internetu, artystyczna, rękodzieło, biblioteka, warsztat oraz pracownia ogrodnicza. Można skorzystać z zajęć w sali rehabilitacyjnej lub siłowni zewnętrznej pod okiem fizjoterapeuty.
- Informacje na temat działalności Centrum Rozwoju Seniorów można uzyskać pod numerem telefonu: 12 385 80 95, w godz. 8.00-16.00.

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Kropelka
pl. Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice
prezes: Aleksander Mróz, tel. 661 151 326, 12 281 29 53
Propaguje ideę honorowego krwiodawstwa, krwiolecznictwa i transplantacji, organizuje akcje poboru krwi.

Niepołomicki Klub Honorowych Dawców Krwi
siedziba: Wola Batorska 25 (jednostka OSP), 32-007 Zabierzów Bocheński
prezes: Wiesława Balcer, tel. 664 863 082
www.ospwolabatorska.pl/krwiodawstwo
ospwb@interia.pl
We współpracy z jednostką OSP w Woli Batorskiej organizuje kilka zbiórek krwi rocznie.

Związek Repatriantów RP
prezes: Aleksandra Ślusarek, te. 609 328 838
www.zrrp.pl
kontakt@zrrp.pl
Zarejestrowany w 2006 r. Działa na rzecz repatriacji Polaków ze Wschodu; prowadzi działalność oświatową, charytatywną i wydawniczą; inicjuje badania nad losami zesłańców polskich; gromadzi pamiątki i dokumenty.

Stowarzyszenie Przyjaciół Osiedla Niepołomice-Jazy
kontakt: Michał Hebda, tel. 880 533 498
Działa na rzecz rozwoju osiedla Jazy oraz integracji jego mieszkańców. Zajmuje się organizacją zajęć edukacyjno-rozwojowych dla dzieci. Oferuje prelekcje i wykłady m.in. z medycyny, prawa, kultury, historii. W ramach stowarzyszenia planowane jest utworzenie koła gospodyń.

Niepołomicki Klub Krótkofalowców przy Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym
ul. Kopernika 2, 32-005 Niepołomice
tel. 692 104 392
www.sp9moa.moa.edu.pl
sp9moa@gmail.com
Stowarzyszenie zarejestrowane w 2015 r. Główne cele: upowszechnianie wiedzy, prowadzenie szkoleń i prelekcji z zakresu konstruowania i budowy urządzeń radiokomunikacyjnych i umiejętności ich wykorzystania; promowanie regionu niepołomickiego w kontaktach radiowych; popularyzacja działań członków klubu zajmujących się eksperymentami i pracami nad nowymi technicznymi rozwiązaniami w zakresie amatorskiej łączności radiowej.

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły