PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NIEPOŁOMICE DLA CENTRALNEJ CZĘŚCI MIASTA NIEPOŁOMICE

 

Dokumenty do pobrania :
PONS_Nce_Centrum_RYSUNEK_PROGNOZY.pdf
PONS_Nce_Centrum_TEXT_PROGNOZY.pdf

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NIEPOŁOMICE DLA CZĘŚCI OSIEDLA PIASKI W MIEŚCIE NIEPOŁOMICE

 

Dokumenty do pobrania :
Nce_Piaski_POSN_RYSUNEK_PROGNOZY.pdf
Nce_Piaski_PONS_TEXT_PROGNOZY.pdf

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły