Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim
32-006 Zabierzów Bocheński 97
tel. 12 281 68 46
www.przedszkole-zabierzow.eu
przedszkoleintzb@wp.pl
dyr. Renata Koch-Widła
czynne: pn-pt 7.00-17.00

Podczas zajęć w przedszkolu dzieci realizują podstawę programową oraz uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego, rytmiki, zajęciach teatralnych, plastycznych. Organizowane są różnorodne wycieczki krajoznawczo-edukacyjne, wyjazdy na basen, do muzeum, kina i teatru. Przedszkolaki objęte są regularną opieką logopedy i psychologa. Dzieci z orzeczeniami uczestniczą
w terapii sensorycznej, zajęciach rewalidacyjnych oraz w hipoterapii. Podczas zajęć wykorzystywane są metody M. Montessori, M. Bogdanowicz,

W. Sherbone, Malowania Dziesięcioma Palcami, metody komputerowego wspomagania, edukacji przez ruch D. Dziamskiej, techniki relaksacyjne i inne. Dzieci mają do dyspozycji duży plac zabaw z dmuchanym zamkiem oraz salkę rehabilitacyjną, w której znajduje się sprzęt do integracji sensorycznej i basen z piłeczkami. Do grup integracyjnych przyjmowane są dzieci z: autyzmem, niepełnosprawne intelektualnie, niesłyszące i słabo słyszące, słabo widzące oraz niepełnosprawne ruchowo (w tym z afazją).

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły