Staniątki

Na mapach: 50°00 34.02 N 20°11 51.95 E
Ludność: 2630 (stan na 31.12.2018)
Powierzchnia: 529 ha

Sołtys: Kazimierz Gicala
Kontakt: tel. 505 131 995
Rada sołecka: Maria Glińska, Mariusz Hoffman, Irena Karcz, Wojciech Klima, Zbigniew Konstanty, Anna Łach-Sekuła, Daniel Pawłowski, Daniel Sonik, Krzysztof Stec
Dzielnicowy: asp. Zbigniew Dyjach, tel. 668 062 903
Komisariat Policji w Niepołomicach
tel. 12 281 41 11

Historia
Sołectwo Staniątki położone jest w centralnej partii zachodniej części Kotliny Sandomierskiej, na pograniczu mezoregionów Doliny Wisty I Wysoczyzny Wielicko-Gdowskiej. Wieś dzieli się, na Staniątki górne i dolne.

Pas północny i południowy wsi tworzą, w większości, podmokłe, zmeliorowane łąki. W szerokim południowym obniżeniu płynie potok Samica (zwany obecnie Podłężanką). Środkową cześć wsi stanowi wydłużone wzniesienie.

Staniątki otacza od północnej strony Puszcza Niepołomicka, stykając się z wsią od strony przystanku PKP i rozciągając się aż do ul. Podlaskiej.

Na południowo-wschodnim skraju wsi znajduje się las zwany Winnicą (253 m n.p.m.). Wzniesienie porasta las mieszany i jest to pozostałość po Puszczy Niepołomickiej. obecnie Winnica przedzielona jest autostradą.

Opactwo, dom zakonny, dom kultury, ośrodek zdrowia, szkoła podstawowa i gimnazjalna, boisko sportowe, dwa lasy. trakt, przystanek kolejowy, cmentarz, autostrada i to wszystko w jednej wsi – Staniątki.

Nazwa
Nazwa Staniątek, wg legendy, pochodzi od słów św. Wojciecha. Podróżujący z Krakowa do Prus święty miał powiedzieć docierając na skraj wsi: „Udielamy tedy Staniatki”, po czym przystanąć i odpocząć. Ten przekaz tak silnie działał na wyobraźnię mieszkańców wioski, że w miejscu prawdopodobnego postoju ustawiono krzyż. Zresztą krzyż słoi w tym miejscu do dziś, odnawiany przez kolejne pokolenia. Na pamiątkę obecności w Staniątkach św. Wojciecha, pod jego wezwaniem wybudowano kościół, imię świętego otrzymało też staniąteckie gimnazjum. Legend związanych ze Staniątkami – tych całkiem starych i tych nieco nowszych – jest całe mnóstwo. Historia miejscowości, ta zapisana, związana jest z Opactwem Mniszek Benedyktynek, ale i ona nie jest wolna od legendarnych przekazów.

Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek
Parafia pw. św. Wojciecha BM
informacje o Opactwie Benedyktyńskim i kościele pw. św. Wojciech – kliknij tutaj

Dom Pełen Kultury
Staniątki 315
tel. 515 576 631
Prowadzony przez Stowarzyszenie Pomoc Bliźniemu.
Działalność dofinansowana przez Gminę Niepołomice.
Organizuje zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Proponuje warsztaty kulinarne, gimnastykę artystyczną, zajęcia twórcze, spotkania dla mam z dziećmi. W przestrzeni domu organizowane są przedstawienia teatralne, spotkania lokalnej społeczności, wydarzenia okolicznościowe. Współpracuje z Muzycznym podwórkiem, umożliwiając dzieciom ze Staniątek naukę gry
na instrumentach i zajęcia wokalne.

 

Filia Biblioteki Publicznej
informacje o bibliotece i jej filiach – kliknij tutaj

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza

Niepubliczne Gimnazjum im. św. Wojciecha

 

Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Staniątki 9, tel. 12 281 80 70

Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Staniątki
informacje na temat klubów sportowych – kliknij tutaj

Stowarzyszenie Szkota Futbolu Staniątki
informacje na temat klubów sportowych – kliknij tutaj

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS
informacje na temat klubów prowadzących zajęcia z siatkówki – kliknij tutaj

Uczniowski Klub Sportowy „Goniec”

OSP Staniątki

Informacje o jednostka OSP na terenie gminy – patrz tutaj

 

kliknij żeby powiększyć

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły