Sukces polityki proinwestycyjnej

Zapraszamy uczniów, studentów, przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych polityką proinwestycyjną Niepołomic do zapoznania się najnowszą książką na ten temat.
 
„Sukces polityki proinwestycyjnej Niepołomice 1990-2010. Wnioski władz lokalnych” to publikacja przygotowana w Instytucie Rozwoju Miast przez zespół pod kierownictwem dr. Wojciecha Jarczewskiego w składzie:
– dr Krzysztof Gwosdz (IGiGP UJ)
– Maciej Huculak (IRM)
– Karol Janas (IRM)
– dr Wojciech Jarczewski (IRM)
– Paulina Krzeszowska (IGiGP UJ)
– Wioleta Śmietana (IRM)
Książka powstała we współpracy z Gminą Niepołomice.Autorzy publikacji przeanalizowali źródło sukcesu inwestycyjnego Niepołomic. Omówili przyczyny i mechanizmy, które pozwoliły miastu na przyciągnięcie od 1990 r. ponad 60 nowych firm (przygotowywanie ofert, promocja proinwestycyjna, polityka podatkowa i in.).

Nowe przedsiębiorstwa zainwestowały w Niepołomicach w sumie 470 mln USD i stworzyły 4,6 tys. miejsc pracy.

W książce opisano także środowisko przyrodnicze w kontekście rozwoju gminy, wpływ nowych inwestycji na rynek pracy oraz opinie mieszkańców o inwestycjach.

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań sformułowano szereg praktycznych wniosków. Mogą z nich skorzystać osoby zajmujące się polityką proinwestycyjną w polskich gminach, miastach i regionach.

Książkę można pobrać za darmo, klikając w ten odnośnik.

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły