Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
os. Kaptarz 40, Niepołomice
tel. 570 455 075
www.szkola.sueryder.pl
szkola@sueryder.pl
dyrektor: Tomasz Donatowicz
Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej.
Szkoła prowadzi klasy sportowe o profilu piłka nożna oraz siatkówka, ze zwiększoną liczbą godzin wychowania fizycznego. W sali gimnastycznej usytuowana jest największa w powiecie sztuczna ściana wspinaczkowa o powierzchni 120 m kw., z kilkunastoma drogami wspinaczkowymi
o zróżnicowanej trudności.
Zajęcia dodatkowe: sportowe, podróżnicze, plastyczne, czytelniczo-medialne, przyrodnicze, historyczne, językowe, informatyczne, strzeleckie, wędkarskie, teatralne, patchworku, Odyseja umysłu itd.
Do dyspozycji uczniów są świetlica oraz biblioteka szkolna, w której nie obowiązuje cisza, a dostęp do książek jest swobodny; jest ona miejscem spotkań i rozmaitych aktywności dzieci i młodzieży.
Szkoła bierze udział w wielu projektach, ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Dzięki dodatkowym projektom uczniowie mają możliwość m.in. uczyć się języka angielskiego w ciekawy, aktywizujący, niekonwencjonalny sposób (program NIDA English Teaching), uczestniczenia w wymianach międzynarodowych z partnerami z Niemiec, Ukrainy oraz Litwy (np. Program Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży). Szkoła jest liderem w projekcie ZaPUSZCZAmy Korzenie, realizowanym do września 2019 r. W jego ramach organizowane są spacery przyrodnicze po Puszczy Niepołomickiej, otwarte dla całej społeczności lokalnej.
Wszelkie działania w szkole podejmowane są z zachowaniem nadrzędnego celu, jakim jest kształtowanie osoby w duchu wartości głoszonych przez patronkę szkoły, lady Sue Ryder. Ograniczona jest liczba zadań domowych, w klasach I-III stosuje się ocenianie kształtujące. Nauka organizowana jest tak, aby uczniowie odczuwali ją jako pasję, sukces i przygodę.
Do czerwca 2019 r. szkoła prowadzi oddziały gimnazjalne w dotychczasowym budynku gimnazjum w Woli Batorskiej.

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły