Szkoła Podstawowa w Niepołomicach
im. Króla Kazimierza Wielkiego
ul. 3 Maja 23, 32-005 Niepołomice
tel. 12 281 10 85, 12 281 32 48
www.sp-niepolomice.pl
sp.niepolomice@interia.pl
dyr. Alicja Jachimczak

Szkoła dba o zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów stosownie do indywidualnych potrzeb i możliwości. Wychodzi naprzeciw zainteresowaniom wychowanków i oferuje bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych. Są to liczne koła zainteresowań: polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, muzyczne i plastyczne, koło dziennikarskie redagujące i wydające czasopismo „Kleks”, Szkolny Klub Sportowy, Koło Misyjne oraz Koło Wolontariatu. Ponadto prężnie działają dwie grupy teatralne: Teatr Fantazja & Scena Apollo oraz Drama Club w języku angielskim.

Uczniowie, zwłaszcza klas młodszych, mogą korzystać z zajęć rozwijających twórczość i kreatywność oraz programowania przez zabawę, biorąc udział w projekcie unijnym: „Eksperci programowania”. Nauczyciele realizują innowacje pedagogiczne: „Znam siebie i mądrze wzrastam” i „Myślę, rozumiem, wiem”. Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane raz w miesiącu wyjazdy połączone z warsztatami – „Weekend z COOLturą”.

Uczniowie osiągają wysokie miejsca w konkursach i zawodach sportowych. Placówka od kilku lat nosi miano „Najbardziej Usportowionej Szkoły w gminie Niepołomice”. Nauczyciele udzielają też wsparcia uczniom z deficytami, prowadząc zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne i terapeutyczne.

W szkole znajduje się biblioteka z bogatym księgozbiorem, świetlica sprawująca opiekę nad dziećmi w godz. 7.00-17.00 oraz stołówka szkolna.

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły