Szkoła Podstawowa w Staniątkach

Szkoła Podstawowa w Staniątkach
im. Adama Mickiewicza
Staniątki 5, 32-005 Niepołomice
tel./faks 12 281 80 61
www.spstaniatki.niepolomice.eu
sp_staniatki@poczta.onet.pl
sekretariat.staniatki@niepolomice.eu
dyr. Anna Ślęzak

Szkoła osiąga wysokie wyniki sprawdzianów zewnętrznych. Proponuje różne zajęcia, w tym Mały Teatr, chór szkolny, koła: humanistyczne, przyrodnicze, matematyczne, języka angielskiego, minikoszykówki; współpracuje z Uczniowskim Klubem Sportowym „Goniec” (więcej w dziale „Sport, Rekreacja”). Organizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz rewalidacyjne.

Was this article helpful?

Related Articles