Szkoła Podstawowa w Suchorabie

Szkoła Podstawowa w Suchorabie
im. Stanisława Wyspiańskiego
Suchoraba 79, 32-005 Niepołomice
tel. 12 284 59 84
www.spsuchoraba.niepolomice.pl
suchoraba@poczta.onet.pl
dyr. Leszek Prochwicz

W szkole prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów: kółko szachowe, nauka programowania dla dzieci młodszych, kółko teatralne, kółko matematyczne, zajęcia z języka angielskiego, Szkolny Klub Sportowy.

Was this article helpful?

Related Articles