Szkoła Podstawowa im. Jana Matejki w Woli Zabierzowskiej
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
Wola Zabierzowska 1, 32-007 Zabierzów Bocheński
tel. 12 281 68 63
www.spwz.pl
szkola@spwz.pl
dyr. Marta Grochot

Szkoła ma 9 sal lekcyjnych, 4 z nich są wyposażone w tablice multimedialne, a także pracownię komputerową, pełnowymiarową salę gimnastyczną i dwa boiska sportowe. Dzieci mają do dyspozycji duży i nowoczesny plac zabaw. Funkcjonuje biblioteka z multimedialnym centrum informatycznym. W godzinach 11.30-17.00 opiekę nad dziećmi sprawuje świetlica szkolna.
Placówka oferuje zajęcia pozalekcyjne kształtujące kreatywność, wyjazdy na basen, dodatkowe zajęcia sportowe i kółko turystyczne. Prowadzone są ponadto zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, rewalidacyjne, logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne i emocjonalno-społeczne.
W placówce działają oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 3-4 oraz 5-6 letnich.

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły