Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
Zagórze 81, 32-005 Niepołomice
tel./faks 12 281 89 90
www.spzagorze.pl
szkola@spzagorze.nazwa.pl
dyr. Joanna Hytroś

Szkoła dysponuje szeroką ofertą zajęć pozalekcyjnych: kółko języka angielskiego, niemieckiego, dziennikarskie, historyczne, przyrodnicze, matematyczne, sportowe oraz chórek szkolny. W ramach innowacji pedagogiczne odbywają się zajęcia rozwijające z matematyki, języka angielskiego oraz szachów.

Dla uczniów kl. I-III organizowane są zajęcia na basenie. Uczniowie mogą uczestniczyć w różnych akcjach, programach i projektach, m.in.: „Odblaskowa szkoła”, „Ratujemy i uczymy ratować”, „Szkoła promująca zdrowie”, „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”.

Tradycją stała się działalność charytatywna: kwestowanie na rzecz Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie – „Pola nadziei” oraz wsparcie finansowe dla dzieci z misji Zgromadzenia Sióstr Michalitek w Kamerunie – „Adopcja serca”.

Uczniowie angażowani są w pracę na rzecz środowiska lokalnego oraz różne akcje pomocowe w ramach działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu. Wraz z opiekunem przygotowują własnoręcznie upominki okolicznościowe oraz występy artystyczne dla pensjonariuszy Domu Pomocy w Staniątkach.

Wszystkie dzieci korzystają z nowoczesnej pracowni komputerowej i bogatego księgozbioru bibliotecznego. Szkoła posiada nowoczesną, profesjonalną pracownię języka angielskiego. Uczniowie są objęci opieką pedagoga, psychologa i logopedy. Funkcjonuje również świetlica, która zapewnia popołudniową opiekę dla uczniów.

W szkole działa Punkt Przedszkolny dla dzieci 3- 4- i 5-letnich. Uzyskał on certyfikat „Bezpieczne przedszkole”.

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły