Miasto i Gmina Niepołomice są pokryte gęstą siecią dobrze rozwiniętej infrastruktury. Z myślą o inwestorach gmina wydała wiele milionów złotych zarówno ze środków własnych jak i funduszy Unii Europejskiej, aby przygotować odpowiednie tereny pod budowę zakładów przemysłowych i usługowych. Dbamy także o rozwój bazy turystycznej i wypoczynkowej. Każdego roku poprawiamy jakość infrastruktury tak, aby zarówno umożliwić lepszy rozwój mieszczących się na naszym terenie przedsiębiorstw i podnieść jakość życia mieszkańców.

Do terenu Niepołomickiej Strefy Przemysłowej, zajmującego obszar około 500 hektarów prowadzi szeroka droga gminna, wybudowana na terenie dawnej linii kolejowej, przy współudziale środków z Unii Europejskiej. Prowadzi ona bezpośrednio do Drogi Krajowej nr 75 i stanowi pełną obwodnicę Niepołomic, dzięki czemu samochody dostawcze mogą dojeżdżać do przedsiębiorstw omijając historyczne centrum miasta.

Ponad 140 hektarów w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej objęta jest podstrefą krakowskiej SSE, co umożliwiło lokującej się na tym terenie fabryce samochodów ciężarowych MAN Trucks, uzyskanie ulg w podatkach centralnych. Druga z podstref SSE umożliwiła budowę zakładu produkcyjnego firmy Nidec, Brembo czy Woodward.

Procedury ułatwiające dla Inwestorów

Niepołomice to miejsce przyjazne Inwestorom. Przy obsługiwaniu zarówno potencjalnych jak i już obecnych na naszym terenie Przedsiębiorców, posługujemy się dekalogiem zasad walki konkurencyjnej .

1. Inwestorzy mają wszystko czego im trzeba, dwa dni wcześniej, niż o to proszą
Nie możemy marnować czasu Inwestorów. Managerowie przedsiębiorstw są ludźmi bardzo zajętymi, dlatego na spotkania trzeba przychodzić przygotowanym i konkretnie i szybko załatwiać bieżące problemy, częstokroć wychodząc im naprzeciw.
2. Pomoc urzędu w uzyskiwaniu uzgodnień
Dzięki temu, że 97% terenu gminy Niepołomice objęte jest zapisami obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wypisy i wyrysy z niego dostępne są od ręki. Ponadto działamy jako łącznicy pomiędzy firmami a zakładami energetycznymi i gazowymi, z którymi mamy bardzo dobry kontakt. Wodociągi i kanalizacja są własnością Gminy, dlatego nie ma żadnych problemów z szybkim uzyskiwaniem podłączeń.
3. Ograniczenie protestów mieszkańców
Dzięki dobrej komunikacji na linii Służba Publiczna – Mieszkańcy, realizowanej przez cotygodniowe spotkania każdego chętnego z Burmistrzem, regularne spotkania na Niepołomickim Czacie organizowanym na stronie Urzędu Miasta i wydawaną w około 5000 egzemplarzy Gazetę Niepołomicką, na bieżąco informujemy niepołomiczan o naszych zamiarach i planach.
4. Urząd dostarcza pełną ofertę inwestycyjną od ręki
Oferta inwestycyjna jest przygotowywana dla każdego Przedsiębiorcy oddzielnie. Nie udostępniamy standardowych ofert inwestycyjnych na stronach WWW i w ogólnodostępnych publikacjach, ponieważ każda firma jest inna i wymaga specjalnego podejścia. Dzięki temu zainteresowany businessman otrzymuje specjalnie dla niego przygotowywaną ofertę, której przykład załączamy do niniejszego wniosku.
5. NIE dla ulg w podatkach – pewność jednakowego traktowania Inwestorów
Kwestia ulg w podatkach lokalnych została omówiona powyżej.
6. Koszt gruntów nie może przekroczyć 3% wartości inwestycji
Przeważnie w skład naszej oferty inwestycyjnej wchodzą grunty będące własnością prywatną lub należące do Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Instytucją pomagającą inwestorom w zakupie nieruchomości jest spółka Krakowskie Parki Technologiczne, założona przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Pomagają one w skupowaniu działek od prywatnych właścicieli, regulacji stanów prawnych i ich scaleniu, a następnie odsprzedają je Inwestorom.
7. Negocjacji nigdy za wiele
8. Trzeba znać potencjał lokalnej siły roboczej
Każdego roku, wspólnie z przedsiębiorcami i dyrekcją niepołomickiej szkoły średniej i szkoły zawodowej, określany jest program nauki na najbliższy czas. Dzięki temu, zgodnie z naszymi szacunkami niemal 80% osób kończących naukę na poziomie średnim, znajduje zajęcie w swoim zawodzie. Na bieżąco monitorujemy także zmiany w jakości siły roboczej w Krakowie, który jest głównym rezerwuarem pracowników do nowo powstających firm.
9. Nie tylko giganci mają mieć dobrze
Traktujemy przedsiębiorców tak samo dobrze, bez względu na ich wielkość i zasób portfela.
10. Inwestor też człowiek.

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły