Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dla miejscowości „Wola Batorska I” w zakresie części działki ewidencyjnej nr 1812/1 w miejscowości Wola Batorska

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr IX/82/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28.05.2015

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
Poz. 3667 16.06.2015

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązuje od 01.07.2015 r.

Obszar objęty planem :
Dotyczy obszaru części działki ewidencyjnej nr 1812/1 w Woli Batorskiej

Powierzchnia obszaru objętego planem :
0,11 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
IX.82.15.pdf

Zmiany planu:

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły