Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości „Wola Batorska I” – dla obszaru gimnazjum w Woli Batorskiej

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr XIX/264/16 z dnia 05.05.2016r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
Poz. 3230, 31.05.2016r

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązujący od 15.06.2016 r.

Obszar objęty planem :
Dotyczy obszaru Gimnazjum w Woli Batorskiej

Powierzchnia obszaru objętego planem :
1,53 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
xix.264.16.pdf

Zmiany planu:

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły