Wzory dokumentów

Poniżej znajdą Państwo wszystkie dokumenty do pobrania związane z nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nowy druk!)
Wykaz firm zajmujących się zbiórką odpadów

Chcesz poznać zasady segregacji odpadów? Pobierz ulotkę.

Was this article helpful?

Related Articles