Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Zabierzów Bocheński I„

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr LXIX/728/10 z dnia 21.09.2010r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
12.10.2010r., Nr 530 poz.3972

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązujący od dnia 12.11.2010r. z późn. zm.

Obszar objęty planem :
Przeważająca część miejscowości Zabierzów Bocheński w jej granicach administracyjnych, z wyłączeniem obszarów wskazanych na rysunku planu

Powierzchnia obszaru objętego planem :
1 061,5 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
uchwala_mpzp_zabierzow_bochenski.pdf

Zmiany planu:
Uchwała nr VI/59/11 z dnia 29.03.2011 (sprostowanie)
Uchwała nr IX/83/15 z dnia 28.05.2015 (Zabierzów Bocheński – dz. 1461)


Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły