Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” dla obszaru położonego w sołectwie Zagórze na południe od Drogi Krajowej nr 4

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr LXV/659/10 z dnia 25.05.2010r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
10.06.2010r., Nr 297 poz. 2045

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązujący od 10.07.2010r.

Obszar objęty planem :
Zagórze na południe od Drogi Krajowej nr 4

Powierzchnia obszaru objętego planem :
29,21 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
uchwalaLXV_659_10.pdf
obrazek_LXV_659_10.jpg

Zmiany planu:


Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły