Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II

pl. Kazimierza Wielkiego 1, 32-005 Niepołomice
tel. 12 281 15 16, faks 12 281 16 94
www.lo-niepolomice.pl
zs.niepo@poczta.onet.pl
dyr. Barbara Wiśniowska

Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży:
→ 4-letnie Liceum Ogólnokształcące,
→ 5-letnie Technikum kształcące w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik informatyk, technik programista, technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki.

Szkoła zapewnia wysoki poziom kształcenia oraz opiekę psychologiczno-pedagogiczną i doradcy zawodowego. Absolwenci uzyskują bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w Technikum.

W ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019:
– Technikum zajęło 339 miejsce wśród wszystkich techników w kraju, uzyskując po raz kolejny tytuł Brązowej szkoły, a w rankingu wojewódzkim sklasyfikowane zostało na 51 miejscu w Małopolsce.
– Liceum Ogólnokształcące zajęło 716 miejsce w Polsce wśród wszystkich liceów w kraju uzyskując tytuł Brązowej szkoły, a w rankingu wojewódzkim zajęło 63 miejsce w Małopolsce.

W ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadpodstawowych PERSPEKTYWY 2020:
– Technikum zajęło 312 miejsce w Polsce wśród wszystkich techników w kraju, uzyskując po raz kolejny tytuł „Brązowej Szkoły”, a w rankingu wojewódzkim sklasyfikowane zostało na 45 miejscu w Małopolsce.

Szkoła dysponuje nowoczesnym i bardzo dobrze wyposażonym budynkiem (centrum multimedialne w bibliotece szkolnej, 6 pracowni informatycznych, 3 laboratoria językowe, pracownie przedmiotowe). Zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, w tym 20 egzaminatorów przedmiotów ogólnokształcących i 8 egzaminatorów w poszczególnych zawodach.
Szkoła zapewnia bezpłatne zajęcia pozalekcyjne: koła zainteresowań, zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów, SKS, kursy doskonalenia zawodowego CISCO (szkolenia dotyczące funkcjonowania sieci komputerowych), Microsoft Dream (udostępnianie uczniom najnowszych narzędzi programistycznych i systemów operacyjnych), SFI (aktualizacja informatycznych nowości rynkowych w ramach Studenckiego Festiwalu Informatycznego).

W ramach projektu EFS „Modernizacja Kształcenia Zawodowego II w Małopolsce” szkoła oferuje swoim uczniom dodatkowe możliwości rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w kursach: CISCO, prawa jazdy, obsługi drukarek 3D, projektowania stron WWW, baristycznych, barmańskich, kelnerskich, carvingu, obsługi terminali POS, księgowości komputerowej OPITMA oraz INSERT. W okresie wakacji uczniowie technikum mogą skorzystać z płatnego stażu zawodowego.

Uczestnicząc w projekcie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w szkole prowadzone są zajęcia on-line z udziałem wykładowców uczelni wyższych.

Szkoła została wyróżniona Certyfikatem Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” oraz Certyfikatem Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie „Szkoła promująca bezpieczeństwo”.

W Liceum Ogólnokształcącym realizowane są następujące innowacje pedagogiczne:
→ klasa policyjna – przygotowująca do podjęcia pracy w służbach mundurowych lub studiów w Wyższej Szkole Policyjnej,
→ klasa pożarnicza – przygotowująca do podjęcia nauki w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej,
→ wszyscy licealiści uczą się „Wiedzy o prawie” według własnego programu nauczania.

W Liceum Ogólnokształcącym realizowane są następujące rozszerzenia przedmiotowe (do wyboru przez ucznia): język polski, język angielski, matematyka, informatyka, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie, natomiast w Technikum: język angielski, matematyka, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie.

Szkoła przywiązuje dużą wagę do aktywności sportowej uczniów, co przekłada się na liczne indywidualne i drużynowe sukcesy. Za rok 2018/2019 po raz kolejny Szkoła została uhonorowana wyróżnieniem Starosty Powiatu Wielickiego za zajęcie II miejsca w rywalizacji sportowej szkół ponadpodstawowych.
Dzięki realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego w formach do wyboru uczniowie uzyskują możliwość rozwijania talentów sportowych i uzyskują wysokie lokaty w takich dyscyplinach jak: badminton, piłka ręczna, piłka nożna, pływanie czy koszykówka.

W 2016 roku szkoła rozpoczęła współpracę z niemieckim miastem Ravensburg w Badenii –Wirtembergii w Niemczech, w efekcie której organizowane są wymiany uczniowskie współfinansowane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Szkoła uczestniczy w programie Erasmus+ w ramach akcji „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły