Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach 
pl. Kazimierza Wielkiego 1, 32-005 Niepołomice
tel. 12 281 15 16, faks 12 281 16 94
www.lo-niepolomice.pl
zs.niepo@poczta.onet.pl
dyr. Barbara Wiśniowska

Szkoły dla młodzieży:

  • 3-letnie liceum ogólnokształcące po gimnazjum,
  • 4-letnie liceum ogólnokształcące po szkole podstawowej,
  • 4-letnie technikum kształcące w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej;
  • 5-letnie technikum kształcące w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej.

Zespół szkół jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną. Zapewnia wysoki poziom kształcenia oraz opiekę psychologiczno-pedagogiczną i doradczą. Absolwenci uzyskują bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w technikum.

W ogólnopolskim rankingu Perspektywy 2019 „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw Press” dla szkół ponadgimnazjalnych:

  •  Technikum zajęło 339. miejsce w Polsce wśród wszystkich techników w kraju, uzyskując po raz siódmy wyróżnienie i brązową tarczę, natomiast w rankingu wojewódzkim sklasyfikowane zostało na 51. miejscu.
  • Liceum Ogólnokształcące zajęło 716. miejsce w Polsce wśród wszystkich liceów w kraju, uzyskując wyróżnienie i brązową tarczę, natomiast w rankingu wojewódzkim zajęło 63. miejsce.

Szkoła dysponuje nowoczesnym i bardzo dobrze wyposażonym budynkiem (centrum multimedialne w bibliotece szkolnej, 5 pracowni informatycznych, 3 laboratoria językowe, pracownie przedmiotowe). Zatrudnia wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną, w tym 19 egzaminatorów przedmiotów ogólnokształcących i 8 egzaminatorów w poszczególnych zawodach.

Zapewnia bezpłatne zajęcia pozalekcyjne: koła zainteresowań przedmiotowych, zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów, SKS, kursy doskonalenia zawodowego CISCO (szkolenia dotyczące funkcjonowania sieci komputerowych), Microsoft Dream (udostępnianie uczniom najnowszych narzędzi programistycznych i systemów operacyjnych), SFI (aktualizacja informatycznych nowości rynkowych w ramach Studenckiego Festiwalu Informatycznego).

Szkoła została wyróżniona Certyfikatem Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”.

W Liceum Ogólnokształcącym realizowane są następujące innowacje pedagogiczne:

  •  klasa policyjna – przygotowuje do podjęcia pracy w służbach mundurowych lub studiów w Wyższej Szkole Policyjnej,
  •  klasa pożarnicza – przygotowuje do podjęcia nauki w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej,
  •  wszyscy licealiści uczą się „Wiedzy o prawie” według autorskiego programu nauczania.

W Liceum Ogólnokształcącym realizowane są następujące rozszerzenia przedmiotowe (do wyboru przez ucznia): język polski, język angielski, matematyka, informatyka, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie, natomiast w Technikum: język angielski, matematyka, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie.

Szkoła przywiązuje dużą wagę do aktywności sportowej uczniów, co przekłada się na liczne indywidualne i drużynowe sukcesy naszych reprezentantów. Za rok szkolny 2015/2016 szkoła została uhonorowana wyróżnieniem starosty powiatu wielickiego za zajęcie II miejsca w rywalizacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych powiatu wielickiego. Dzięki realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego w formach do wyboru uczniowie uzyskują możliwość rozwijania swoich talentów sportowych i uzyskują wysokie lokaty
w takich dyscyplinach sportowych jak: badminton, piłka ręczna, piłka nożna, pływanie, koszykówka.

 

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły