Dziś w Tarnowie podpisano umowę na finansowanie kolejnego proekologicznego projektu -„Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”. Wartość inwestycji to ponad 111 milionów złotych.  Dzięki dotacji ponad 300 domów i cztery budynki publiczne na terenie gminy Niepołomice zostanie wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne.

Zadanie realizuje 35 gmin. Jest ono współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Liderem projektu jest stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa. Gmina Niepołomice jest podliderem dla 8 innych gmin z Powiatu Wielickiego oraz Myślenic, Rabki i Jodłownika.

Wartość projektu dla Gminy Niepołomice wynosi 6,1 mln zł, z czego 3,7 mln zł stanowi dofinansowanie.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii – w tym przypadku montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach zarówno prywatnych, jak i publicznych.

Co to oznacza dla mieszkańców Gminy Niepołomice?

Ponad 300 domów i cztery budynki publiczne na terenie gminy Niepołomice zostanie wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne. Sprzęt służy wytwarzaniu energii elektrycznej na potrzeby własne, a jej nadmiar zostanie odprowadzony do sieci.

Szacunkowy koszt montażu instalacji produkującej 1kW energii, na budynku, to około 5 tys. zł. Zakładając, że zapotrzebowanie Twojego gospodarstwa domowego wynosi 6 kW, to koszt całej instalacji może sięgnąć nawet około 30 tys. zł. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu wkład własny na zakup i montaż urządzeń oscylować będzie w granicach 14-15 tys. zł.

W chwili obecnej mamy zebranych 427 zgłoszeń. Część z nich musiała zostać odrzucona na etapie weryfikacji możliwości instalacji takiego systemu. Jeśli – w wyniku zmiany warunków faktycznych, oszczędności przetargowych lub wycofaniu się któregoś z partnerów – będziemy mogli zapewnić więcej instalacji, niezwłocznie poinformujemy o tym na naszej stronie internetowej.

Okres trwałości projektu wynosi 5 lat.

Realizacja zadania rozpocznie się w 2019 roku.

Projekt jest realizowany w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17, w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.