25 października Monika Kulpa, ucząca w Szkole Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach otrzymała Nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty za swoją wieloletnią działalność na rzecz edukacji.

Wyróżnienie to otrzymują wybitni nauczyciele, odznaczający się wyjątkową osobowością, których działania w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju edukacji młodych ludzi. Nauczycielka niepołomickiej podstawówki otrzymała go m.in. za umiejętność organizowania pracy dydaktycznej, rozbudzania ciekawości u uczniów, rozwijania ich zainteresowań, stymulowania do samorozwoju i stosowania wiedzy w praktycznym działaniu.

Monika Kulpa to doświadczony nauczyciel. Jej uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone wysokimi wynikami egzaminu gimnazjalnego z matematyki. Jest dla nich mentorem, opiekunem naukowym, dzięki czemu wielu z nich zostało również laureatami i finalistami Małopolskich Konkursów Matematycznych i Małopolskich Konkursów Informatycznych. Jej wychowankowie uzyskiwali także dobre wyniki w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” i Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Ekonomicznej.

Nauczycielka podejmuje wiele innowacyjnych działań. Jest współautorką programu autorskiego dla klasy matematyczno-informatycznej z wykorzystaniem programu „Cabri” (realizowany w ramach innowacji do 2011 r.). Od 2010 r. zaangażowała się w realizację innowacji „Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM”. Od 2013 r. prowadzi, w ramach innowacji wpisanej do rejestru przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, klasę matematyczną.

W pracy z uczniami wprowadza techniki programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Rozwijanie Uczenia się i Nauczania RUN”. Wciąż doskonali swój warsztat pracy i podejmuje nowe wyzwania. Jest członkiem Rady Jakości SUS, a także od 2014 r. moderatorem kursów internetowych Nauczycielskiej Akademii Internetowej. W roku szkolnym 2014/2015 koordynowała realizację projektu w ramach „Laboratoriów Praktyki Edukacyjnej”. Szczególnie interesował ją temat doskonalenia lekcji.

W środowisku nauczycielskim znana jest również jako jedna z organizatorek Sympozjum Twórczego Nauczyciela – spotkań nauczycieli z gminy i szkół działających w Klubie „Szkół Uczących Się”. W czasie tych spotkań zajmowała się nie tylko ich przygotowaniem, ale również prowadziła lekcje pokazowe, dzieląc się swoim doświadczeniem, metodami pracy z innymi pedagogami. Szczególną opieką otacza młodszych nauczycieli, udzielając wskazówek, włączając ich w prace nad różnymi projektami.

Warto dodać, że została laureatką konkursu „Notebook dla Aktywnego Nauczyciela” (Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności) oraz konkursu „Nowoczesne kształtowanie kompetencji ucznia”.
Monika Kulpa to twórczy, doświadczony i lubiany nauczyciel – nauczyciel, który w swojej pracy łączy talent i pasję.

Beata Kukiełka
Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach