8 sierpnia Fundacja Pomóżmy Pszczołom z Niepołomic przeprowadziła dla mieszkańców gminy bezpłatne warsztaty na temat pszczół.

Prelekcja odbyła się w Zespole Szkół w Niepołomicach, a jej temat to „Świat pszczół i innych zapylaczy – żyją wśród nas”. Uczestnicy spotkania zapoznali się z konsktrukcją ula, biologią owadów zapylających, ich znaczeniem w ekosystemie, zagrożeniami, jakie stoją przed nimi i sposobami zapobiegania tym zagrożeniom.

Projekt był realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w działaniu „MAŁOPOLSKA PSZCZOŁA”. Fundacja realizuje te projekty w 2019 roku w powiatach wielickim i bocheńskim.

Podczas bezpłatnych szkoleń przedstawiciele Fundacji przybliżają znaczenie pszczół i innych zapylaczy dla środowiska oraz zagrożenia dla nich i warunki ich ochrony.

Fundacja Pomóżmy Pszczołom z Niepołomic zajmuje się:
* Popularyzacją wiedzy i edukacją w zakresie pszczelarstwa
* Podnoszeniem kultury pszczelarstwa w Polsce
* Działalnością w zakresie ochrony pszczół i pasiek

Aldona Pawłyk
Fundacja Pomóżmy Pszczołom