Posiedzenie komisji ładu i bezpieczeństwa publicznego Rady Miejskiej w Niepołomicach odbędzie się 27 marca 2019 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach.