Gmina Niepołomice wraz z Fundacją Grupy PKP oraz Nadleśnictwem Niepołomice wsparły remont pomnika upamiętniający zamach na Hansa Franka.

O zasadności podjętej inicjatywy przemawia wyjątkowość tego miejsca. Pomnik postawiony został przy torze kolejowym pomiędzy stacjami kolejowymi Staniątki – Szarów, dla upamiętnienia zamachu, jakiego dokonała w tym miejscu 29.1.1944 r., grupa dywersyjna Krakowskiego Kedywu na pociąg wiozący gubernatora Hansa Franka.

W nocy z 29-30 stycznia 1944 oddział partyzancki „Błyskawica” na rozkaz szefa „Kedywu” dr Stefana Tarnowskiego ps. „Jarema” wysadził pociąg wiozący Gubernatora do Lwowa na uroczystość 30-lecia dojścia Hitlera do władzy w Niemczech. Pomnik powstał z inicjatywy m.in. żołnierza Kedywu i Batalionu „Skała” „Zemsty” – Władysława Bajera.
Przeprowadzone prace rekonstrukcyjno-konserwujące stanowią ochronę wartości historycznej i kulturowej dla przyszłych pokoleń.

Marta Walczak-Puchalska