Dzisiaj pierwszoklasiści kilku z szkół podstawowych w gminie Niepołomice złożyli uroczyste ślubowanie. Towarzyszyliśmy w tym ważnym dniu 76 uczniom Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder na Jazach.

W tym roku naukę w klasach pierwszych w podstawówkach gminy Niepołomice rozpoczęło 409 dzieci.

Pasowanie na pierwszoklasistów to duże przeżycie dla najmłodszych. Podczas uroczystości uczniom towarzyszyli rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście.

W szkole na Jazach symboliczny ołówek do ramienia każdego ucznia przyłożył dyrektor Tomasz Donatowicz. Towarzyszył mu burmistrz Roman Ptak, który wręczył pierwszakom pamiątkowe medale.