W 2016 i 2017 roku Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przeprowadziło ogólnopolską kampanię pn. „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”. Inspiracją działań prowadzonych na rzecz „dobrych świateł” były występujące w ruchu rogowym niekorzystne zjawiska związane z pogarszającą się widocznością w okresie jesienno-zimowym.

Ze względu na fakt, że kampania cieszyła się dużym zainteresowaniem kierowców, 21 listopada br. w siedzibie Instytutu Transportu Drogowego w Warszawie zainaugurowano tegoroczną edycję kampanii. Jej celem jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na występujące w okresie jesienno-zimowym zagrożenia związane z uczestnictwem w ruchu rogowym pojazdów z niesprawnym lub nieprawidłowym oświetleniem, wyeliminowanie z ruchu maksymalnej liczby pojazdów z niesprawnym lub nieprawidłowym oświetleniem oraz stworzenie możliwości przeprowadzenia bezpłatnych kontroli oświetlenia na stacjach diagnostycznych(poza terminem badania technicznego).

Wzorem lat ubiegłych kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić oświetlenie pojazdów na stacjach kontroli pojazdów funkcjonujących pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego oraz zrzeszonych w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów, a biorących udział w akcji.

Sprawdzenie świateł na stacjach, które przystąpiły do akcji będzie wykonywane 1, 8 i 15 grudnia br.

Dla mieszkańców gminy Niepołomice najbliższa stacja kontroli pojazdów biorąca udział w akcji znajduje się w Krakowie na ul. Ujastek 11 (Transbud Nowa Huta). A pełny wykaz stacji biorących udział w akcji znajdziecie Państwo klikając w link. Ponadto kierowcy używający aplikacji Yanosik mają w niej dostęp do informacji na temat kampanii oraz na podstawie swojej lokalizacji mogą być doprowadzeni do najbliższej stacji kontroli pojazdów biorącej udział w akcji.

Należy pamiętać, że sprawne, prawidłowo wyregulowane światła pozwalają kierującemu pojazdem wcześniej dostrzec przeszkodę bądź pieszego poruszającego się jezdnią lub poboczem. Jeśli oświetlenie pojazdu jest wadliwe, to w złych warunkach atmosferycznych i przy niedostatecznej widoczności wzrasta prawdopodobieństwo wypadku drogowego.