Od dziś na krużgankach Zamku Królewskiego w Niepołomicach można obejrzeć wystawę z okazji 40. rocznicy pierwszej, historycznej wizyty papieskiej Jana Pawła II w Polsce.

Wystawa nosi tytuł „Pielgrzymki do Tej Ziemi” 1979-2002 i zaprezentowane są na niej fotografie autorstwa Arturo Mariego, osobistego fotografa papieskiego. Opatrzono je cytatami z wystąpień Jana Pawła II lub wzmiankami historycznymi.

Na około pięćdziesięciu planszach przedstawione są zarówno najciekawsze fragmenty z wszystkich siedmiu wizyt papieża Polaka w Ojczyźnie, jak i zdjęcia ukazujące chwile prywatne, z dala od tłumów.

Wystawa była po raz pierwszy prezentowana na krużgankach niepołomickiego zamku 5 czerwca 2009 r., w 30. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski następnie w okresie kanonizacji w 2014 r., a także wielokrotnie w kilku innych miastach.