W czerwcu wraz z Iwoną Jarosik i Mateuszem Windakiem opracowaliśmy projekt działań w ramach Wojewódzkiego Budżetu Obywatelskiego i po kilku konsultacjach z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego został on wstępnie zaakceptowany, co oznacza dopuszczenie do głosowania.

Jest to tak zwany „duży” projekt, opiewa na kwotę 400 000 zł i nosi tytuł:
„Nasze kosmiczne dzieciaki.W stronę edukacji astronomiczno-astronautycznej”.

W rubryce „Skrócony opis zadania” umieściliśmy następujący tekst:
Celem zadania jest zwiększenie zainteresowania naukami ścisłymi, a w szczególności astronomią, astronautyką i nauką o przestrzeni wśród uczniów szkół wszystkich typów.
Metodami realizacji są wykłady, prelekcje, konkursy, warsztaty i pokazy astronomiczno – astronautyczne oraz seanse w Planetarium.
Wykładowcami będą nauczyciele Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego, pracownicy naukowo-dydaktyczni krakowskich uczelni oraz zaproszeni specjaliści o uznanej renomie.
W treści zadania są również konkursy i quizy z nagrodami, a także wycieczki do miejsc związanych z astronomią i astronautyką.
Udział uczniów w projekcie umożliwi poszerzenie horyzontów i zwiększenie umiejętności przydatnych w szybko zmieniającym się otoczeniu.

Miejscem działania mają być szkoły wszystkich typów w powiatach krakowskim (bez miasta Kraków) oraz wielickim. Aby jednak doszło do realizacji, trzeba jeszcze wygrać głosowanie, które rozpocznie się w poniedziałek 25 września i potrwa do piątku 13 października.

Z sześciu dużych zadań dla naszego subregionu zostaną wybrane tylko dwa, zatem musimy mocno popracować nad poparciem.

Regulamin mówi co następuje: Każdy, kto mieszka w Małopolsce i skończył 16 lat, będzie mógł oddać tylko 1 głos, ale za to na dowolne zadanie ze swojego subregionu.

Oznacza to, że na naszą korzyść mogą paść głosy z powiatów wielickiego, krakowskiego, miechowskiego oraz proszowickiego.

Wkrótce opublikujemy szczegóły trybu głosowania, a na razie pracujcie nad zebraniem jak największego poparcia wśród rodzin, przyjaciół i w kręgach znajomych.

Jeśli wygramy głosowanie – a na to liczymy – to ruszymy z zadaniem w marcu przyszłego roku.

Zamieszczamy informację dotyczącą kart do głosowania oraz treści jakie należy wpisać oddając głos na projekt:

Nasze kosmiczne dzieciaki. W stronę edukacji astronomiczno-astronautycznej”.

Opis projektu na stronie Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego – odnośnik.

Wypełniając kartę do głosowania należy wpisać:

  • w polu “Wybieram zadanie z subregionu” – KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY
  • w polu “Kod zadania” – KOM15
  • w polu “Nazwa zadania” – NASZE KOSMICZNE DZIECIAKI. W STRONĘ EDUKACJI ASTRONOMICZNO-ASTRONAUTYCZNEJ

Odnośniki – karty do głosowania: format PDF oraz format Word

Więcej na www.moa.edu.pl. 

Grzegorz Sęk
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne