Akademia patriotyczna w szkole oraz konkursy i quizy tematyczne dla uczniów – 9 XI 2018 r. (Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniątkach)