Apel poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 27 IV 2018 r. (Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu)