Godziny wychowawcze o tematyce patriotycznej. Organizator: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu