Ogólnopolski projekt pisania listów do Ojczyzny za pośrednictwem platformy eTwinning. 

Organizator: Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej