Patriotyzm na co dzień – lekcje na temat patriotyzmu. 

Organizator: Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej