Organizator: Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej 12 października 2018 roku organizuje pochód małych patriotów.