Uroczysta akademia – 78 rocznicy zbrodni katyńskiej 23 IV 2018 r. (Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu)