Projekt edukacyjno-wychowawczy “Wehikuł czasu”  

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim