Wieczornica dla społeczności lokalnej – XI 2018 r. (Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniątkach)