Wycieczka do fortów swoszowickich w Krakowie: Muzeum Spraw Wojskowych – XII 2018 r. (Przedszkole Samorządowe w Woli Batorskiej)