Centrum Kultury w Niepołomicach zaprasza do udziału w 33. Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK, eliminacje dla powiatu wielickiego.

I etap, eliminacje dla powiatu wielickiego odbędą się w Domu Kultury w Zagórzu w dniach 24 – 25 kwietnia 2018 roku od godz. 10. 00

Festiwal stwarza możliwość twórczych poszukiwań inscenizacyjnych, scenograficznych, upowszechniania kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży oraz konfrontacji, wymiany doświadczeń. Stwarza warunki do prezentacji dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych, pracujących w szkołach podstawowych, gimnazjach, ogniskach pracy pozaszkolnej, ośrodkach i klubach kultury. Możliwy jest udział przedszkolnych grup teatralnych.

W festiwalu mogą uczestniczyć grupy teatralne z przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów. Wiek uczestników nie może przekraczać 16 lat.

Wypełnione karty uczestnika prosimy przesłać do dnia 4 kwietnia 2018r. na adres:

Centrum Kultury w Niepołomicach, ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice lub drogą elektroniczną: kultura@kultura.niepolomice.pl , dk.zagorze@kultura.niepolomice.pl

Organizatorem głównym Festiwalu jest Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu, które zaprosi zwycięzcę eliminacji powiatowych do udziału w finale odbywającym się 12 – 14 czerwca 2018 r. w Nowy Sączu. Organizatorem etapu powiatowego jest Centrum Kultury w Niepołomicach.


do pobrania:
regulamin
karta zgłoszeniowa