Centrum Kultury w Niepołomicach zaprasza do udziału w 34. Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek – eliminacje dla powiatu wielickiego.

I Etap – eliminacje dla powiatu wielickiego odbędą się w Domu Kultury w Woli Zabierzowskiej w 25 kwietnia 2019 roku od godz. 9.00.

Festiwal stwarza możliwość twórczych poszukiwań inscenizacyjnych, scenograficznych, upowszechniania kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży oraz konfrontacji, wymiany doświadczeń. Stwarza warunki do prezentacji dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych, pracujących w szkołach podstawowych, gimnazjach, ogniskach pracy pozaszkolnej, ośrodkach i klubach kultury. Nie wykluczony jest udział przedszkolnych grup teatralnych.

W Festiwalu mogą uczestniczyć grupy teatralne z przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów. Wiek uczestników nie może przekraczać 16 lat.

Wypełnione Karty uczestnika prosimy przesłać do dnia 5 kwietnia 2019 r. na adres: Centrum Kultury w Niepołomicach, ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice lub drogą elektroniczną: kultura@kultura.niepolomice.pl.

Organizatorem głównym Festiwalu jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, które zaprosi zwycięzcę eliminacji powiatowych do udziału w finale zaplanowanym na 11-13 czerwca 2019 r. w Nowy Sączu. Organizatorem etapu powiatowego jest Centrum Kultury w Niepołomicach.

Z regulaminem Festiwalu można się zapoznać tutaj. 

Pobierz kartę zgłoszenia.