23 lutego w Domu Kultury w Zakrzowcu świętowano wyjątkową rocznicę. Równo 25 lat temu, w 1994 roku, powstało tam Koło Emerytów i Rencistów. Dziś koło numer 9 w Zakrzowcu to 27 osób tworzących świetną atmosferę i mających masę ciekawych pomysłów! Najstarsza, pani Stefania liczy sobie już 92 lata.

Koło powstało z inicjatywy ówczesnej sołtys Zakrzowca, Anny Myszki. Pierwszą przewodniczącą została Julia Turecka. Później kołu szefował Adam Szeląg, który funkcję tę pełnił aż 14 lat! Dziś, od dwóch lat, na czele emerytów z Zakrzowca stoi tryskająca energią Cecylia Łach. To ona prowadziła jubileuszowe spotkanie.

Wydarzenie było okazją do podziękowań dla wszystkich zasłużonych dla koła – sponsorów, działaczy i przyjaciół. Nie zabrakło również odznaczeń. Złote odznaki w imieniu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów wręczyła Stanisławie Szeląg oraz Barbarze Grochot Wanda Szelągowska – przewodnicząca Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI w Krakowie.

W uroczystości uczestniczył również burmistrz Roman Ptak z małżonką, który wykorzystał okazję, aby podziękować za pracę na rzecz sołectwa, za szerzenie wiedzy o najdawniejszej historii Zakrzowca, poznanej między innymi dzięki pracom wykopaliskowym oraz… zaangażowanie w stworzenie zespołu Melodia. To grupa śpiewacza złożona w 85% z członków koła w Zakrzowcu. Występowali już między innymi podczas Dni Niepołomic, a niebawem zagoszczą na przeglądzie w Warszawie. Zespół wykonał trzy utwory, z typowym dla siebie zadziornym poczuciem humoru.

Wydarzenie było okazją do prezentacji rękodzieła stworzonego między innymi przez Józefę Porębską i Elżbietę Ziobro, czy historycznych przedmiotów, służących niegdyś w domach na wsi. A wszystko w przyjacielskiej atmosferze biesiady przy suto zastawionych stołach i wspólnych rozmów do późnego wieczora.